De Eend in actie in- en voor de natuur.  Dit tijdens de monitoring op de effecten van agrarisch Natuurbeheer in het akkerland in de Wieringermeer. De Eend wordt ook als effectieve schuilhut ingezet voor de vogelfotografie.

Hans Westrik