Deining

Op een goed moment pakweg begin van de maand juni reed ik, vergezeld van medepasagiere, op weg naar AUXANNE te Frankrijk alwaar een motorclub internationaal treffen was en ik de partner van naast mij zittend persoon volgde op z’n MATCHLESS ’41 volgend met mijn AZ ’58 om dientengevolge de tocht voor haar te veraangenamen; haar stond de keuze: achter op Motor met stijf frame (geen vering) of in een 4-wielig motorvoertuig met (extreme) vering en de mogelijkheid tot dialoog met bestuurder daarvan. De Vrouw koos voor de 2-de optie.

Hobbels
Nu wil de grap dat betreffende 2CV sinds z’n aanwending nog steeds is voorzien van z’n originele schokdempers, hetgeen resulteert in een waarachtig echte ‘waggeleend’. Het voordeel: kleine en middelgrote oneffenheden worden veelal niet waargenomen en bij grotere oneffenheden of basaltblokkenwegen ontstaat er een ware waggeling die door de aanwezige niet nastelbare frictie’dempers’ op zeg maar zeer relaxte wijze worden afgedempt; d.w.z. dat wanneer er sprake is van een repeterende hobbel je vanzelf je snelheid nog wat meer moet reduceren omdat anders de waggeling een walging dreigt te worden: de voiture blijft maar doorveren en stuit te lange leste op z’n bumprubbers a.r. en met de motorsteun-bouten worden er littekens op de weg aangebracht; dit is een keuze die ik tolereer bij dit motorvoertuig.

 

 

 

20_01 (1)

 

Schokbrekers
Wat nu als men dit niet wenst en wat zijn er zoal de mogelijkheden om deze deining tot rust te brengen? DIT IS EEN HANDREIKING OVER SCHOKBREKERS en hoe deze te herstellen.

Allereerst bestaan er diverse schokdempersystemen afhankelijk van het bouwjaar van de 2CV:
–          A. De niet nastelbare wrijvingsdemper,
–          B. De nastelbare wrijvingsdemper,
–          C. De hydraulische demper,
–          D. De traagheidsdemper (soort ‘bom’ aan uiteinde draagarm a.r. het wiel).

20_02 (2)

Het werk aan een frotteur
–          Krik de wagen aan te behandelen zijde (voor/achter) op zover dat de wielen vrijkomen.
–          Verwijder de wielen; de ‘Peperklip’ veren en kantelmessen (zie vorige editie EEEC clubblad).
–          Verwijder de (eventueel aanwezige) rubberen stofkap en draai de 3 bouten los (moet er zoveel kracht gezet worden dat bout-breuk dreigt, dan eerst met stempel de bout een ferme klap op de kop geven en herproberen; nog niet, dan los kruipolie en tijdje wachten en herhaling).
–          Nu proberen met voorzichtig kloppen/wrikken de wrijvingsdemper te verwijderen; niet nastelbaar? Wegwerpen in schrootbak (verdwenen voering? dan idem).
–          Wel nastelbaar? Dan de frotteur met stelbout naar U toegericht herplaatsen en door oplichten draagarm trachten de spanveer in de frotteur zodanig te spannen  dat de demper over de asuiteinden getikt (1 TIK) kan worden en plaats de 3- boutjes weerom.
–          Til thans het wiel op en voel de wrijving van de frotteur; draai de stelbout met passende dop zoveel strakker dat de draagarm zeg maar tot 10-voor half blijft staan
–          als we het hebben over de voorzijde en 13-voor half als ik praat over de achterzijde (globale afstelling); kan naar wens strakker gesteld worden.
–          Verwijder de 3 boutjes en de frotteur en hermonteer h’m; gebruik nieuw pakkingpapier of alternatief (vloeibaar).
–          Het grootste obstakel is: het spannen van de antirammelveer in de Frotteur, doch bij enig stoeiwerk ‘goochel’ je ze er zo op.
–          Hermonteer kantelmessen borgveren en wielen; plaats de wagen op z’n sloffen en neem waar dat er resultaat geboekt is.
(Noot: er zijn imitatie-frotteurs in de handel die niet goed op spanning staan in antirammeldraaiing op asuiteinde; advies:origineel monteren)

De-monteren van hydraulische demper
–          Draai de bevestigingsbouten los en verwijder demper; eventueel met behulp van een koevoet.
–          Soms blijft de binnenhuls door roest op de tap zitten; neem zware bankhamer als aambeeld en stuit met lichtere hamer de huls op en verwijder deze.
–          Let bij montage nieuwe demper goed op de richting deze kan anders(om) zijn wanneer er bij voorbeeld MONROE-dempers geplaatst worden ten opzichte van de originele hetgeen resulteert in weinig tot geen demping.

20_03 (1)

De-monteren van Batteur
–          Verwijder betreffende wielen
–          Verwijder borgpen indien mogelijk (soms zo’n sterke symbiose door corrosie dat bout aangewend kan worden om borgpen te breken).
–          Probeer met voorzichtig tikken (cilinder mag niet vervormd worden) de batteur te verwijderen (anders kruipolie/koffietijd en herproberen).
–          Laat de batteur stuiteren en neem waar naijleffect van gewicht; zo niet dan kan er iets vastzitten of loszitten of geen olie.
–          Desgewenst is het mogelijk de batteur open te slijpen/zagen en te herstellen doch het dichtlassen dient zorgvuldig (=oliedicht) te geschieden.
–          Gelukt, dan vullen met olie (80 cc als ik ’t wel heb) en hermonteren.
–          Andere optie: bij EEEC –magazijn ander aanschaffen en die monteren.

Naast deze systemen is er ook verkrijgbaar de zgn. PROGRESS-FROTTEURS. Deze zijn op de wagen nastelbaar zonder demontage; deze Wrijvingsdempers zijn voorzien van rubber; voordeel: kleine oneffenheden zijn voor het rubber Grote inveringen worden door datzelfde rubber sterker gedempt (ik heb ze op m’n AZU achter zitten). Nadeel: bij sommige luchtvochtigheidtoestanden maken deze dempers zich auditief van hun taak melding (piepen).

21_01 (1)                              21_02

 

 

Zo’n 120 km voor einddoel liep bij de MATCHLESS het BIG-END eruit en is de motor op transport gesteld en kregen wij een passagier + bagage erbij wat het totaalgewicht op een goede 840 kg bracht; dat bleek bij nagenoeg elk klufje wat ik moest nemen; vaak terug naar de eerste gangwissel om zo met een gangetje van 10 km/h de berg te nemen en helling-af haalden we het 10-voud daarvan. De FRANSEN ??? heftig gesticulerend/toeterend duim omhoog bij de aanblik van dit blik naast vele gulle glimlachen; ik begrijp nu hoe WILLEM-ALEXANDER zich voelt. Ik woof dan ook vriendelijk terug, in de waan dat mijn passagiere verdacht veel op MAXIMA leek. Terug in NEDERLAND: ook getoeter, maar dan vaak met knellende ringvinger die ter koeling in de lucht werd gestoken zak maar zeggen.

Hans Jorissen

 

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.