Ontpechen (depannage)

Ontpechen (depannage)

Op een zomaar willekeurige vooravond werd ik gebeld door een manspersoon die op-weg naar huis vanaf z’n vakantiebaantje (bij de Firma Jorissen) strandde met z’n 53′-er
2CVAZ (met trekveren) – al geruime tijd flink wat asfalt onder zich heeft weg doen rollen – doch thans op dit fatale moment de wagen de geest had gegeven en de betreffende man de euvele moed nam om mij te bellen; waarop ik hem mijn hulp toezegde en terstond op pad ging naar de plek van onheil met mijn servicewagen (de AZ-utilitaire).

17_01_groot

De motorkap geopend en de allereerste controles uitgevoerd: heb ie benzine & heb ie een vonk >> jawel van beide begrippen werd kond gedaan; doch de vonk was van zo’n sterkte dat je kunt spreken van een duidelijke zwakte ik had echt de al iets ontstane bewolking nodig om deze minimale bliksem te ontwaren! Maar ‘ns de aanmaker in werking getrokken >> niet lopen.

Aan de hand van mijn ervaringen maar ‘ns een reservebobine aangeschoven weer gestart: lopen. De gedupeerde geholpene ging zijns weegs huiswaarts en zo-ook ik dat wil zeggen ik draai om richting Lelystad en nog geen 300 meter verder strand ikzelf na wat knallen met achter mij andere naderende knallen maar dat was de donder der wolken die mij naderde met rasse vlagen; Mozes-kriebel zo dacht ik help je een ander en als dank daarvoor krijg ik eigenhandig een of andere vereffening waarvoor de duidelijkheid mij vreemd is; en geen bobine meer bij me.

17_02

Zo snel ik als supradin-plusser kon de bougies eruit gedraaid (ook ik bleek qua bevonking ingeboet te hebben), ze op de nog net droge weg bijna dichtgetikt, erin terug gedraaid, voor m’n AZU even rechtstandig stilgestaan en eerbiedig een bemoedigend knikje gegeven (voelde al vette druppels tussen m’n haren plenzen) aldus de wagen serieus nemend vlot achter m’n stuur plaats genomen en al schietgebedend gestart >>> waarachtig hij doet het; trekknop onder m’n traagheidsmeter uitgetrokken en zo gewis als ik kon huiswaarts gekeerd (tevens werkatelier). Wat droes; wat is er nu toch in hemelsnaam aan de hand?? Zo vraag ik mij tezamen met U af!

’s Avonds eerst maar eens bij m’n eigen karretje gekeken: hier was sprake van zeg maar ietsjes achterstallig onderhoud >> meteen maar even gedaan: loopt weer zoals ik eerder heb beschreven: na kwart/eenderde krukasomwenteling komp ie tot leven.

17_03

’s Anderendaags vroeg ik m’n vakantie-hulp of ie verder nog iets had gevonden aan wisselvalligheden aan z’n veerpotloze motorvoertuig maar hij kon eigenlijk niets bijzonders vinden behalve dat ie nagenoeg tot helemaal niet in staat was de overige weggebruiker te verwittigen dat ie van plan was  –links- van de hoofdroute af te wijken.
Met andere woorden: Rechts had hij wel een –flakkerend- knipperlicht doch Links geenszins; toch al een x-aantal schakelaars geprobeerd en eigenlijk had m’n beste nooit een zeker gevoel over de functioneringszekerheid van de motor; bij optrekken was er toch altijd een zekere mate van weifeling maar de wagen bleef wel rijden (behalve die eerdere dag dan).

18_01

 

 

In mijn goedmoedige gulheid (druk zat) ben ik maar eens in z’n eend gedoken: zo’n ding moet toch perfect kunnen lopen/aanslaan en al helemaal moet het mogelijk zijn om U als U achter hem rijdt te verwittigen om eens een zijweg in te slaan. Wat was hier aan de hand?
Het bleek dat de spanning op de bobine (zogezegd geschakelde plus) pakweg een voltje of 4 was en de spanning op de R.A.W. Schakelaar 3.5V en nadat de motor gestart was en ik naar links de schakelhevel draaide er nog zo’n 2V overbleef als die er al was op die schakelaar en helemaal geen licht naar links; ineens wat bloed achter m’n linker oor dat was van ’t krabben; ook bleek dat de motor wat stotterde had ik de indruk; ook bij de bobine was de spanning nu gehalveerd (2V).
Wat te doen? Eerst alle draden van de schakelaar maar eens losgehaald en gekeken welke draad wat was door middel van voltmeter: wat bleek? De stuur-draad van linker knipperlicht was de massa; dat betekent dat wanneer je links te kennen wilde geven de schakelaar steeds kortsluiting naar massa maakte ofwel de geschakelde plus maakte repeterend sluiting naar massa en dus was nu ook duidelijk dat het spanningsverlies ergens moest zitten voor of na of in het kontaktslot; na meting : In het kontaktslot.

18_02

Dus dit was de reden dat ook de bobine-plusdraad zo’n lage spanning had vooral als er naar links van de weg af te kennen werd gegeven. We hebben het kontaktslot toen uitgebouwd en gedemonteerd en jawel: aldaar bleek het vervolgeuvel te zitten flink weggebrande kontakten waarover de spanning teloor ging; de boel op orde gebracht en de draden op de schakelaar op de juiste plaats en weg was het euvel.

18_03

Een goede les na restauratie: als alle elektrische verbindingen los zijn geweest dan moet men er zorg voor dragen dat draad voor draad de functie bekend is en pas dan na dubbele controle met de Voltmeter – spanningmeten op geschakelde plus en stuk voor stuk de geschakelde gebruikers inschakelen om waar te nemen dat de spanning niet inzakt.

PFFFFF wat een leesvoer; bijkant krijg ik er lamme ledematen aan hand&pols van; maar waarde lezer probeer je het je voor te stellen en het kan een waardevolle tip zijn voor een goede trip (bij voorbeeld naar Italië ouzo of Griekenland).

Hans Jorissen

18_04                    18_05                                                                                                                     18_06

 

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.