Chassisnummers

Chassisnummers in België

De productie van de 2CV in België te Vorst (Forest) bij Brussel

Voor wat betreft de chassisnummers van de Belgische productie kunnen we putten uit minstens vier schriftelijke bronnen, die helaas bij lange na niet compleet zijn, te weten:

1.“Het Lelijke Eendje”, Citroën 2CV, uitgegeven door de ANWB en de Zuid-Hollandse Uitgeverij.
2.“De Eend”, Citroën 2CV in Nederland door Jan de Lange.
3.“2CV Magazine”, Franstalig tweemaandelijks tijdschrift.
4.“Het Lelijke Eendje”, maandblad van de 2CV Club Nederland.

Toelichting

Ad 1.In dit kleine boekje, dat vanaf 1959 tot ver in de jaren 60 verscheen in verschillende drukken, staat een zeer summier overzicht, dat alleen de berlines uit de jaren 50 betreft: Zie bij voorbeeld pagina 119 van de vierde druk 1960. In de latere drukken is dit overzicht komen te vervallen; het wordt echter toch nog wel steeds genoemd in de inhoudsopgave. Het vermelde is niet altijd overeenkomstig de andere vermeldingen.
Ad 2.Op bladzijde 111 staan twee kolommen met chassisnummers: één betreft de A, AZ, etc. De andere AU, AZU, etc. Beide lopen van 1952 tot en met 1961. Er zijn echter enige verschillen met 3.
Ad 3.In twee opeenvolgende uitgaven (nummer 4 – september en nummer 5 – november ’98) worden over 16 pagina’s de 9 productiejaren in Vorst van 1952 tot en met 1960 zeer uitgebreid behandeld. Het is een prachtig verhaal! Het geheel is verluchtigd met veel mooie foto’s, óók in kleur en met diverse overzichten betreffende de productie, zoals: kleuren, aantallen, typen, prijzen, etc. Per jaar is steeds in een apart kader een gedetailleerd overzicht gegeven van de chassis nummers per type. Soms is dit zelfs opgesplitst in aparte bestemmingen:  Benelux en Export. Helaas is nog steeds niets gepubliceerd over de jaren 1961 – 1970. De nummers zijn inmiddels wél bekend bij onder andere de auteur van de twee artikelen in 2CV Magazine. Zie hiervoor het PS.
Ad 4.Genoemd periodiek blad  hield helaas op te bestaan einde 1978. In nummer 101 (6 & 7 ’67) staat over 2 pagina’s een uitgebreid overzicht van tijdens de productie ingevoerde wijzigingen tijdens de jaren ’49 – ’67. In combinatie met de maand van invoering wordt steeds het wagentype genoemd met een enkele keer het chassisnummer er bij. Soms zijn die strijdig met elkaar. Voor wat betreft de chassisnummers is het erg fragmentarisch. Niet terug te vinden is bij voorbeeld het chassisnummer dat behoort bij de invoering van de 13,5 en de 15,4 pk motor! Hetzelfde overzicht is ook gepubliceerd in het Citroën Servicebulletin CV/A5/784 van maart 1967.

Afsluiting

Hoewel óók fragmentarisch, is dit bedoeld als een aanvulling op het bovenstaande. Een en ander is gebaseerd op waarnemingen en notities van Charlie Lejeune en schrijver dezes. Er zijn enkele conclusies aan verbonden. Hier volgt een beknopt overzicht per modeltype tijdens de jaren ’60:

Overzicht

AZ(-A)In de loop van 1968 én gedurende 1969 werden de (laatste) 18pk productie in België voorzien van en Chassisnummer van 8 cijfers, beginnende met 29 miljoen (29……). Het ons hoogst bekende Chassisnummer is 29012657. Dáárvoor, vanaf 1961, hadden alle berlines een Chassisnummer van 7 cijfers vanaf 1 miljoen (1……).
AZL/AZM(3)Het Chassisnummer “ligt” nu in de serie 1 miljoen 200 duizend (12……).
AZS/AZDHier geldt: 13……
AZAM6Hiervan ligt het Chassisnummer in de serie 3 miljoen (3…… én 31…..).
AZUHet Chassisnummer bestaat nu steeds uit slechts 6 cijfers: 110.000 en hoger (1961). In 1969 ligt dit bij ongeveer 130.000.
AZULDeze tellen vanaf ongeveer 160.000.
AK350Hier gaat het vanaf ca 200.000, wat voor de:
AKLvanaf ongeveer 250.000 is.

In het Chassisnummer is geen speciale code verwerkt voor wat betreft het bouwjaar; men nummerde gewoon door. Het lijkt op het Franse systeem, maar is “ruwer”.

PS: Onder 3 wordt vermeld, dat de auteur van de daarbij genoemde publicatie alle Chassisnummers kent. Hij wil graag de primeur van publicatie ervan hebben. Helaas is zijn artikel over de productie van na 1960 nog steeds niet verschenen. Genoemde auteur zal verzocht worden de ontbrekende Chassisnummers in Deux Chevaux Nieuws te mogen publiceren.

Hans Frieke

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.