Magazijn

In het magazijn zijn bijna alle onderdelen, die nodig zijn om oude 2CV’s rijdend te houden, te koop voor leden. Zie voor een overzicht van de magazijndagen de evenementenkalender of ons clubblad, ‘Het Deux Chevaux Nieuws’. Bij elke magazijnopening is er behoefte aan extra mensen, die zich in willen zetten voor het inrichten van de nieuwe ruimte. Stellingen opstellen en vullen, motorblokken verplaatsen, hoe meer handen hoe lichter werk. Inlichten bij Ad Verburg. Ook zijn er nog boxen te huur.
T: 06 – 280 45 666 (tijdens openingstijden)
T: 033 – 480 43 50
E: magazijn@eeec.nl

Hoe werkt het magazijn?

Alleen leden van de EEEC kunnen onderdelen kopen in het magazijn. Een aantal onderdelen is echter schaars. Deze kunt u daarom alleen kopen indien u in het bezit bent van het model waarop ze thuishoren. De secretaris van de vereniging houdt een autoadministratie bij om dit te kunnen controleren. Eventuele wijzigingen in uw autobezit dient u dan ook aan de ledenadministratie door te geven.  Om er voor te zorgen dat het magazijn haar taak kan verrichten is er natuurlijk geld nodig. Daarom heeft de EEEC de magazijnbon in het leven geroepen. Elk binnenlands lid is verplicht om jaarlijks één magazijnbon te kopen, ter waarde van € 11,50, boven de verschuldigde contributie. Tegen inlevering van deze bon kan men in het magazijn onderdelen kopen. De geldigheidsduur van de bonnen is 5 jaar, en kan, mits tijdig (voor dat ze verlopen zijn) éénmalig met 3 jaar worden verlengd.Bij het magazijn is een catalogus/prijslijst te koop van alle onderdelen die bij het magazijn te koop zijn.

Adres: Magazijn EEEC
Birkstraat 119A
3768 HE Soest

De Birkstraat is de verbindingsweg tussen Soest en Amersfoort. Volg deze weg tot aan ‘Het Eekhoornnest’, deze is duidelijk met bordjes aangegeven. De oprit van het magazijn ligt hier pal tegenover. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de rechterzijde van deze oprit. In geval van grote drukte kunt u eventueel de berm van de Birkstraat gebruiken om te parkeren.

Wanneer kan ik in het magazijn terecht?

Het magazijn is in principe geopend op elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 – 13.00 uur, tenzij deze zaterdag op een feestdag valt of wanneer er verenigings- of landelijke evenementen worden georganiseerd die voor 2CV bezitters van belang zijn. In dat geval schuift de openingsdag één week op. Van maart tot en met juni en van september tot en met november is het magazijn bovendien geopend op de maandagavond die 16 dagen na de zaterdagopening volgt, en wel van 19.00 – 21.00 uur.  Uitsluitend tijdens de openingsuren is het magazijn telefonisch te bereiken onder 06-28 04 56 66. Betalen kan contant of met de pin. In geval van verzending gelieve u het verschuldigde bedrag over te maken op postbankrekening NL53 INGB 0005 3801 41 t.n.v. EEEC-magazijn te Hoogland.      

Magazijncommissie

Deze zorgt voor het reilen en zeilen van ons magazijn. Dit betreft niet alleen de verkoop, die verderop uitgebreid besproken wordt. Ook achter de schermen wordt veel werk verzet. Voor het op peil houden van onze voorraad wordt regelmatig ingekocht. Deels gebeurt dat bij vaste leveranciers, maar vaak gaat dat ook ad hoc op beurzen bijv.. Steeds worden wegen (leveranciers, fabrikanten) gezocht die onderdelen kunnen namaken. Ook administratief wordt achter de schermen veel werk verzet door de magazijnpenningmeester. Ook wordt veel werk gestoken in het verzamelen van specifieke gereedschappen, die vervolgens weer gehuurd kunnen worden door de leden.

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.