magazijn

Online algemene ledenvergadering: 22 januari 2022 van 14:00 – 16:00 uur

De algemene ledenvergadering op 22 januari zal online plaatsvinden in plaats van in Hoogland. Dit omdat de Covid-19 maatregelen tegen die tijd een fysieke vergadering waarschijnlijk niet mogelijk maken.

Iedereen die van plan is de ALV bij te wonen, wordt verzocht dat kenbaar te maken aan secretaris@eeec.nl. Na aanmelding ontvang je de link naar de vergadering.

Hartelijk dank voor het meewerken.