EEEC logo

Oproep: Passende nieuwe naam voor onze vereniging

Eén van de eerste aanbevelingen van de commissie Toekomst was de leden te vragen een passende nieuwe naam voor de EEEC te bedenken. De commissie aan het woord:

De naam van onze club is Enige Echte Eenden Club. Bij de oprichting was dit wellicht een logische naam, want we richten ons op de Deux Chevaux van ruwweg vóór 1970. Toch zit er iets discriminerends in deze naam. Andere [Eenden] van latere datum zijn [immers] niet echt en dat is formeel onjuist, want Citroën heeft in [zijn] reclame-uitingen ook na 1970 [de] 2CV Eend genoemd. Daarbij komt dat deze naam [EEEC – red.] in feite de ontwikkeling en daarmee ook de toekomst van de Club belemmert. Wij stellen dan ook voor om een aantal mensen te vragen om […] een nieuwe naam te bedenken die een groter aantal 2CV-liefhebbers aanspreekt en niet alleen bezitters van Eenden van vóór 1970.

We voegen daarom als bestuur graag de daad bij het woord en roepen alle leden op een passende nieuwe naam voor onze mooie vereniging te bedenken in de geest van de aanbeveling van onze commissie Toekomst en in lijn met jullie eigen beleving en voorkeuren.

We zetten alle kanalen open (reageren via de website, via post.nl, whatsapp, een email aan de redactie, het bestuur…) om het net op te halen. Het doorgeven van ideeën voor een passende nieuwe naam kan tot 15 februari 2023.

Bepalen en bekendmaken winnaar
Op de ALV van 28 januari a.s. zullen we een update geven over de respons en ook de daar aanwezige leden nog eens oproepen creatief te zijn. Met het bestuur komen we dan na 15 februari bij elkaar en zullen we, in samenspraak met de commissie, uit de ingezonden namen een winnaar kiezen. De nieuwe naam, de winnende inzender, de uitgeloofde prijs en ons voorgenomen plan voor invoering maken we dan feestelijk bekend in het eerstvolgende nummer van Deux Chevaux Nieuws. Vermoedelijk zullen er consequenties voor de statuten zijn, die tijdig aan een ALV zullen moeten worden voorgelegd. Zelf zou ik me kunnen voorstellen, dat we het lustrum van ’24 gebruiken om het proces op luisterrijke wijze af te ronden, maar daar zullen we ons in het bestuur nog over buigen.

Marc Beek (Voorzitter EEEC)