Club historie

De vereniging is 1 juli 1979 opgericht door Leo Greiner. Leo zag met lede ogen aan dat de 18pk 2CV’s (en oudere types) steeds zeldzamer werden in het straatbeeld en langzamerhand geheel dreigden te verdwijnen. Om die reden richtte hij de EEEC op met de bovenvermelde doelstelling. In 1980 werd een en ander formeel bekrachtigd bij de notaris. Eind van dat jaar had de vereniging al ca. 60 leden! Dit aantal groeide snel door tot het einde van de jaren tachtig; daarna stabiliseerde het ledental zich. Momenteel hebben we ca. 450 leden en ca. 100 donateurs.  

Hoewel er al onmiddellijk plannen waren om een eigen magazijn op te zetten, duurde het nog tot 1982 voor de vereniging het magazijn officieel kan openen. Een jaar later werd de eerste eigen locatie in Leidschendam in gebruik genomen. Er zou nog verschillende keren verhuisd worden! Eerst in 1988 naar Soest en vervolgens binnen Soest nog een keer in 1992 naar de huidige locatie. 

Regelmatig werd er gesproken over de vraag of de toelatingseisen voor de vereniging niet verruimd moesten worden tot de nieuwere types (2CV4 en 2CV6). De eerste keer gebeurde dit al op de ALV van 1984. Maar telkens wordt besloten om de eisen te laten zoals ze zijn.Uiteindelijk wordt in 1992 de collega-vereniging ‘2CV4&6 Club Nederland’ opgericht die het gat van de nieuwe types opvult. 

De EEEC kent een lange traditie van roemruchte evenementen. Leden van het eerste uur herinneren zich nog met genoegen het evenement in Beusichem in 1983. In 1991 werd een begin gemaakt met een onderdelenruilbeurs in Soest. Dit evenement groeit geleidelijk uit tot de fameuze A-markt die nu elk voorjaar in Gemert wordt gehouden. In 2019 vieren we ons 40 jarig bestaan. 

Het verenigingsblad heeft diverse metamorfoses ondergaan. Het begon in 1979 (uiteraard) als een gestencilde brief. Maar al vrij spoedig werd op drukwerk overgeschakeld, onder de naam ‘Nieuwsbrief’. In 1989 vond wederom een grote verandering plaats: het formaat wordt veranderd. In 1992 tenslotte werd de naam veranderd in Deux Chevaux Nieuws. Vanaf 1994 verschijnen er ook regelmatig ‘specials’, zoals het ‘Dossier 2CV 4×4’, en de Besteleend. 

Diverse malen kwam de EEEC ook in de publiciteit. Vooral in 1990, toen de eend uit productie werd genomen, waren pers, radio en televisie schering en inslag. Maar ook aan gewone TV-series, zoals ‘Toen was geluk nog heel gewoon’, leverde de EEEC een bijdrage (een auto dus). Ons laatste optreden was in het TV-programma ‘Zo goed als nieuw’ in april 2001. 

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.