A-type Markt te Liempde: Verslag van Rien

Samen op pad naar Liempde; Hans v. Gils en Petra Hondius (2cvAZ-PO ’56) vanuit Vlissingen, Peter v. Steenpaal en Ina v/d Logt (2cvAK350 ’69) vanuit Heijningen, en ik (2cvAZ ’61) vanuit Breda. Verzamelplaats was bij mij in Breda, om 08.00 u koffie.

Helaas hadden Hans en Petra problemen onderweg; lekke band, en later brandstofproblemen. De ANWB had hen geholpen. Afgesproken om elkaar te ontmoeten in Liempde. Franck Huismans (2cvAZ ’58) is vanuit Houten vertrokken. De heenreis liep voor ons vlotjes. We genoten van het prille lentezonnetje. Als vogelliefhebber kon ik het niet nalaten om onderweegs ornithologisch mijn ogen de kost te geven. Er was volop beweging waar te nemen, vogels die weer terug kwamen van hun trek uit warme streken en hun broedplek in ons Brabantse land terug gevonden hadden. Enkele ooievaars stonden bijvoorbeeld al op hun nest, en de kieviten toonde ons hun sierlijke baltsvlucht; “Spring is in the air”!

We kwamen om 09.45 u aan. Mooi op tijd. We werden aan de poort ontvangen door Harry Kanters en Willion Verstegen. Onze voituurkes konden we op een aangewezen plaatsje op het L’Union boogschutterij-terrein zetten. De sfeer was perfect, iedereen was in de weer om hun stand vol te krijgen met 2cv en ander spul. Franck was al aanwezig en had zijn ’58er bij de poort naast de ’62er van Willion geparkeerd.

Hans en Petra waren inmiddels gearriveerd en werden luidkeels en met applaus door ons binnen geloodst. Henk van Boxmeer en Harry Kanters hadden nog een onderonsje bij de poort.

Eenmaal geacclimatiseerd besloten we eerst even de binnenruimte te gaan bekijken. Irene Doornbos was de eerste, die ik tegenkwam. Even bijgekletst over onszelf, de schilderkunst, en onze 2cv-hobby. Ze mist haar oude Sloveense 2cvAZL ’65, die nu al een tijdje voor reparatie bij Hans Jorissen staat. Hopelijk wordt hij snel gefikst en kan zij deelnemen aan de komende Oranjerit Zondag 23 April. Vervolgens dienden zich meerdere clubgenoten aan, waaronder Arie en Klaas Jonker, Robert Kaag, Jaap Heeringa, Frits Dunnewind, Arnold Duijvestijn. Half de middag kwam Mark Aartsen een kijkje nemen. Met Hans Westrik nog even gepraat over fotografie, interviews en zijn diensten voor de club.

Opmerkelijk was, dat er minder stands in de binnenruimte waargenomen werd. Ik passeerde Hans Waldekker met zijn vrouw. Jammer dat hij niet deel kon nemen. Hij zou met zijn bijzondere oude 2cv-accessoires een mooie aanvulling zijn geweest.

Mijn drang naar koffie was hoog. In de kantine zat organisator Tijs Kolen, hij stond weer als vanouds aan het stuur van de A-markt organisatie. Hij had er zin in. Wij ook!Franck had al voor Brabantse worstenbroodjes gezorgd. Die lieten wij, met dank aan hem, heerlijk smaken. Natuurlijk onder het genot van een bakske koffie.

Gezelligheid is een waarde, maar… we zijn ook gekomen om rond te struinen en alle pracht en praal op eendengebied en derivaten te aanschouwen. Diverse statutaire 2cv’s, maar ook 6jes en potsierlijk zelfgeknutsel stonden in het kijklicht. Hebben jullie die rood/zwarte eend met een werkende klok, gemonteerd in het reservewiel op de achterklep, gezien? Ik om 12.45 u ! Buiten liepen Cees Jansen, Jan Nijboer, Ad Verburg en andere clubgenoten. Ad liep onderdelen te vergaren voor het magazijn des clubs. Met Jo Damoiseaux gepraat over onze pensioengerechtigde leeftijd en de voordelen ervan.

Al fotograferend kwam ik Martijn van Well (besteleendenclub) tegen, met vanzelfsprekend de zelfde bezigheid. “Zet ‘m op Martijn!”

Ina en Peter hadden kort geleden in Zeeland een 2cv AZ 1957 aangeschaft. Deze eend gaat, na de restauratie, het paradepaardje van Ina worden. De A-type markt bood hen de ideale gelegenheid om al wat toepasselijks ervoor aan te schaffen. Op het buitenterrein liepen zij de zoon en kleinzoon van de oud eigenaar tegen het lijf. Hij overhandigde hen een boekje van zijn vader met foto’s en info over de geschiedenis en alle ins en outs van deze mooie oude eend. Zij waren hier zeer content mee. De opkomst van Citroën rijdend en eendminnend volk was groot, zowel nationaal als internationaal. Ondanks het feit dat er minder kramen stonden was er onder de standhouders tevredenheid alom. Er was ‘voor ieder wat wils’ en er was veel verkocht.

Evenement A-type markt 2023 was geslaagd! Met speciale dank aan Tijs Kolen, en andere organisatoren! Top!

Afsluitend hebben we nog een drankje genuttigd in de kantine. Onderwijl besloten we om op de terugweg in colonne te rijden. Voor de zekerheid. Hans in het midden (2cv Convoi Exceptional). Franck is direct vanuit Liempde naar Houten vertrokken. Hij appte ons dat hij behouden was aangekomen.

 

Onze rit verliep op rolletjes, dachten we. Net voor Breda viel Hans stil. Gelukkig net voor een parkeerzone. Alles onderzocht. Tankdop los gedraaid. Mogelijkheid dat het ontluchtingsgaatje in de dop verstopt kan zitten (vacuüm zuigen). Benzinepomp pompte geen benzine aan. Slangetjes losgehaald. Aanvoerslang naar beneden gedrukt. Er kwam gewoon benzine uitlopen. Weer aangesloten en nog eens geprobeerd. Hij deed het weer. Sproeier afgesteld. Prachtig stationair. Hans had voor de zekerheid toch de ANWB ingeschakeld. Hij voelde zich onzeker, omdat hij nog door moest naar Vlissingen. Vriendelijke ANWB-monteur was gecharmeerd van zijn oude eend. Hij kon niets meer doen dan te concluderen dat hij prachtig loopt. “Gewoon gaan rijden”, was zijn remedie. Hij had voor Hans een vermelding gedaan in het ANWB-systeem. Mocht hij weer stil komen te staan, zou hij gesleept worden.

Voorgesteld om bij mij samen te komen en gezamenlijk wat te drinken en vervolgens te gaan eten in Breda/Princenhage. Het werd pizza, bij de plaatselijke pizzeria. Heerlijk en zeer gezellig samen gegeten. Daarna koffietje en drankje bij mij thuis en nagekletst. Na een genoeglijk gedeelde 2cv-hobby-dag hadden we elkaar uitgezwaaid en is ieder zijn/haar weegs gegaan. Peter en Ina waren behouden thuisgekomen, maar Hans en Petra hadden onderweg naar Vlissingen wederom de ANWB moeten raadplegen. Ze werden deels gesleept en hadden deels zelf gereden. Zelfs politie had hen nog begeleiding geboden naar een carpoolplek. Zelfs zijn vergeten benzinedop bij een benzinestation werd door ANWB-monteur opgehaald en nagezonden. Tjonge…alle medewerking dus. Dit alles is volgens mij een blijk van waardering en gecharmeerd zijn van Hans zijn speciale Algerijnse ‘dans son jus’ 2cvAZ-PO uit 1956. Uiteindelijk zijn ze met hun eigen ’56er al sputterend om 01.20 u. thuis aangekomen. Het was, ondanks alle perikelen, een gezellig avontuur, lachte Hans. Franck had nog het advies, om het dekseltje onder de achterbank op te lichten. Mogelijk kan er een scheur(tjes) in de rubberen zuigslang van benzinetank naar de metalen benzineleiding zitten. (zie ook artikel van Hans Jorissen in DCN 45/2 2023 blz. 27). Zo niet, kan het nog zijn dat er troep in de leiding zit. Oud eendje met metalen tank. Wie weet, nog nooit schoongemaakt? Hans zet ‘m op!

Beste medeclubgenoten; mijn A-markt verslag is een verhaal geworden met een bijzonder verloop. Laat je a.u.b. door mechanische ongemakken niet uit het veld slaan. Ga gewoon met je oude eend op pad naar een evenement van de EEEC, of welke meeting dan ook. Je ziet… alles komt op zijn (eenden)pootje terecht. Hans heeft nog wel wat nader onderzoek te laten verrichten en te regelen om zijn voituurke weer onbezorgd rollend te krijgen.

Veel lees- en kijkplezier.

Hartelijke 2CV-groet,

Rien de Klerk – Breda

Oranjerit EEEC

Op 23 april wordt de Oranjerit gereden. U wordt om 12:00 uur verwacht in restaurant De Stapelbakker, Oude Waag 21, 4153 RC Beesd bij het landgoed Mariënwaerdt. Na de lunch (aangeboden door de EEEC) gaan we omstreeks 13:00 uur rijden. De route bedraagt ongeveer 65 kilometer en is uitgezet door Michel de Leeuw en Jan Jaap Pouwer.

Inschrijven voor de rit bij Pieter Vogel op pgm.vogel@gmail.com kan tot uiterlijk 15 april.

EEEC logo

Oproep: Passende nieuwe naam voor onze vereniging

Eén van de eerste aanbevelingen van de commissie Toekomst was de leden te vragen een passende nieuwe naam voor de EEEC te bedenken. De commissie aan het woord:

De naam van onze club is Enige Echte Eenden Club. Bij de oprichting was dit wellicht een logische naam, want we richten ons op de Deux Chevaux van ruwweg vóór 1970. Toch zit er iets discriminerends in deze naam. Andere [Eenden] van latere datum zijn [immers] niet echt en dat is formeel onjuist, want Citroën heeft in [zijn] reclame-uitingen ook na 1970 [de] 2CV Eend genoemd. Daarbij komt dat deze naam [EEEC – red.] in feite de ontwikkeling en daarmee ook de toekomst van de Club belemmert. Wij stellen dan ook voor om een aantal mensen te vragen om […] een nieuwe naam te bedenken die een groter aantal 2CV-liefhebbers aanspreekt en niet alleen bezitters van Eenden van vóór 1970.

We voegen daarom als bestuur graag de daad bij het woord en roepen alle leden op een passende nieuwe naam voor onze mooie vereniging te bedenken in de geest van de aanbeveling van onze commissie Toekomst en in lijn met jullie eigen beleving en voorkeuren.

We zetten alle kanalen open (reageren via de website, via post.nl, whatsapp, een email aan de redactie, het bestuur…) om het net op te halen. Het doorgeven van ideeën voor een passende nieuwe naam kan tot 15 februari 2023.

Bepalen en bekendmaken winnaar
Op de ALV van 28 januari a.s. zullen we een update geven over de respons en ook de daar aanwezige leden nog eens oproepen creatief te zijn. Met het bestuur komen we dan na 15 februari bij elkaar en zullen we, in samenspraak met de commissie, uit de ingezonden namen een winnaar kiezen. De nieuwe naam, de winnende inzender, de uitgeloofde prijs en ons voorgenomen plan voor invoering maken we dan feestelijk bekend in het eerstvolgende nummer van Deux Chevaux Nieuws. Vermoedelijk zullen er consequenties voor de statuten zijn, die tijdig aan een ALV zullen moeten worden voorgelegd. Zelf zou ik me kunnen voorstellen, dat we het lustrum van ’24 gebruiken om het proces op luisterrijke wijze af te ronden, maar daar zullen we ons in het bestuur nog over buigen.

Marc Beek (Voorzitter EEEC)

A-Markt, zaterdag 18 maart 2023

Eindelijk is het weer zover, de 23ste A-markt. De A-markt vindt voor de 2e keer  plaats in LIEMPDE

De A-markt is inmiddels een begrip geworden voor Citroen rijdend en eendminnend Nederland en ver over de grenzen. Het is de gelegenheid bij uitstek om die onderdelen in te kopen die nodig zijn voor het onderhoud en de restauratie van onze A-types. Zet de datum van zaterdag 18 maart 2023 in jouw agenda en kom die dag kijken, kopen en verkopen. Zoals elk jaar wordt het weer een druk bezochte markt, met een groot aantal bezoekers, zowel nationaal als internationaal.

We hebben de beschikking over een grote zaal en aan de achterkant een zeer groot grasveld en een verharde strook tegen het gebouw waarop iedereen zijn koopwaar kan uitstallen. Buiten het hek mag geen koopwaar worden aangeboden. Uiteraard zal de inwendige mens niet worden vergeten, in de kantine kan een ieder lunchen en een drankje nuttigen tegen contante betaling.

Een tafel binnen
De kosten van een tafel zijn 10 euro voor EEEC leden en 12,50 euro voor niet EEEC leden. Deze kosten dienen uiterlijk een maand voor aanvang van de A-markt te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling  vind geen reservering plaats. Bij annuleren van de tafels (minimaal 4 weken voor aanvang) of niet aanwezig zijn op de A-markt vind geen restitutie plaats. De afmetingen van een tafel zijn  80×120 cm. Als je binnen wilt staan is het belangrijk op tijd te reserveren. De ruimte is beperkt tot 64 tafels.

Een plaats buiten
Indien je besluit buiten op het grasveld te gaan staan, is reservering niet noodzakelijk. Een buitenplaats kost € 20 ongeacht de grootte. Je dient dan wel zelf een eventuele tafel mee te brengen en afhankelijk van het weer een partytent of dekzeil. En om een plaats te bemachtigen dien je op tijd aanwezig te zijn. Er worden buiten geen plaatsen gereserveerd of vrij gehouden. Je dient wel de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Medewerkers van de organisatie zijn herkenbaar aan een geel hesje.

Citroën
Ook kunnen  2cv’s of afgeleiden te koop worden aangeboden, de kosten hiervoor bedragen €10 per voertuig.

Op de A-Markt, wordt naast de gebruikelijke 2cv4/6, Ami, Dyane, en Mehari onderdelen, de nadruk gelegd op A type onderdelen van voor 1970.

Reservering
Reserveren, (uitsluitend voor binnen) met opgave van het aantal benodigde tafels, kan bij:

Tijs Kolen, organisator A-markt, tel: 06-46724449 of via E-mail, en dient uiterlijk voor 18 februari 2023 te geschieden. Tafels worden gereserveerd op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Na 18 februari 2023 is inschrijving niet meer mogelijk. De ervaring leert, dat in januari alle tafels al gereserveerd zijn, dus ben er op tijd bij.

Zoals elk jaar dienen de tafels beschermd te worden door zelf meegebrachte kleden, en wordt ‘vet spul’ buiten uitgestald. De stands kunnen worden opgebouwd vanaf 07.30 uur, de markt start om 09.30 uur en sluit om 16.00 uur.

Het adres
L’Union
Heidezoom 2
5298 VS Liempde

Dus noteer zaterdag 18 Maart 2023 in je agenda.

Tijs Kolen, organisator A-markt. Mob. 06 46724449,
Email: tijs.kolen@gmail.com.

Kerstboodschap van het bestuur

Opmerking DCN 44/6: www.sitruuna.com in plaats van www.struuna.com

Voor de oplettende lezer: In Deux Chevaux Nieuws 2022 nr. 44/6 staat bij de Faits Divers een kleine tikfout in de naam van de website van de 2CV kerstspullen uit Finland. Er staat: www.struuna.com / 2cv stuff. Dit moet echter zijn: www.sitruuna.com / 2CV stuff. Excuses voor het ongemak!

Aanbevelingen commissie van de toekomst

In januari 2021 heeft Werkgroep Toekomst EEEC een advies gegeven over de toekomst van de EEEC. Op basis van deze adviezen is de volgende one-pager ontwikkeld:

 

Lees in onderstaand PDF het volledige rapport van de commissie Toekomst.

Open PDF

2CV Herfstrit: Verslag van Marc

Op zondag 2 oktober was het tijd voor de jaarlijkse Limburgrit, georganiseerd door Jan Gielen. Tijd voor een verslag van onze voorzitter Marc Beek….

*Dit is een ingekorte versie van het verslag van Marc. De uitgebreide versie van het verslag van Marc zal verschijnen in Deux Chevaux Nieuws 44/6.

Als je het verkeer niet in de weg wilt zitten en een beetje wilt meekomen, dan mijd je de snelweg en kiest voor provinciale of N-wegen voor de tocht van Baarn naar Leveroy. De prijs die je betaalt is dat je drie uur achter het stuur zit en om half zes uit de veren mag op de zondagochtend. Máár, je krijgt er veel voor terug.

Jan Gielen had dit jaar Leveroy als startpunt van de Limburgrit uitgekozen. Vroeger een zelfstandige gemeente, tegenwoordig een kleine maar markante kern van de herindelingsgemeente Leudal, in de buik van de provincie.  Pa zou meerijden als navigator en zo na drieënveertig jaar weer eens in een Dyane komen te zitten (de zijne ruilde hij in 1979 in op een nieuwe Volkswagen – iedereen maakt fouten). We hadden rond tien uur in Roermond afgesproken en zouden dan de 20 km naar Café Wetemans rijden, waar verzameld zou worden.

Jan drijft iedereen tegen twaalf uur naar buiten voor de start van de tocht. Het is een flinke rit dit jaar: 75 kilometer door de Maasgouw, het Leudal, langs velden, spoordijken en soms dwars door de bossen. Van Venlo tot Maastricht, er zijn deelnemers uit alle uithoeken van de provincie (én van buiten) en Jan is met recht trots op de opkomst. Qua deelnemende A-typen is het een gemêleerd gezelschap: een Acadiane, twee gewone, enkele Charlestons, 4’tjes, 6’jes, natuurlijk het nodige statutaire materiaal en zelfs een Hoffmann cabriolet.

Terwijl ik dit zit te schrijven mailt Jan me de routebeschrijving. Pa wilde er graag een .gpx-bestand van maken – dat kunnen we dan mooi op de website zetten zodat degenen die deze bijzondere weekendrit hebben gemist hem nog een keertje op de navigatie kunnen narijden.

Kort na vieren, inmiddels terug bij café Wetemans, nemen wij afscheid van Jan en de anderen, rijden door Heythuysen via de mooie Elisabethsdreef naar de watermolen tussen Haelen en Roggel en eten daar soupe à l’oignon en zoervleis met een abdijbier erbij. Om kwart over tien staat de AYA weer op zijn plekje in de garage in Baarn, moe maar voldaan (en een kwartliter olie lichter). Zulke zondagen zijn er maar weinig – veel dank, Jan! Volgend jaar weer.

Marc Beek

De foto’s vergroten kan door op de gewenste foto te klikken.

Rit Noord-Oost: Verslag van EiltJan

Zondag 2 oktober maakte Noord-en Oost-Nederland zich op voor een prachtige rit vanuit het Drentse plaatsje de Wijk. Wederom uitgezet door Pieter en Renske Dokter. De weersvooruitzichten beloofden een op voorhand geslaagde dag, hetgeen ook volkomen uitgekomen is. Naast noord en oost Nederland was er ook vertegenwoordiging vanuit het verre Den Haag in de persoon van Pieter Vogel. Hij was even heen en weer met zijn momenteel bovengemiddeld olieverbruikende AZAM.

De start, met koffie en gebak, vond plaats bij lunchroom Mulino die speciaal voor ons open was. De opkomst was met zestien auto’s niet verkeerd. De variatie in modellen, inclusief een verdwaalde Volvo Amazone, was groot, hetgeen altijd veel gesprekken op gang brengt.

De route naar de eerste tussenstop verliep dankzij  het welbekende Friese volgsysteem moeiteloos. In het buitengebied van de Wijk passeerden we een weiland met ruim honderd ooievaars die zich daar verzamelden voor de wintertrek naar Afrika. Een spectaculair gezicht. Er werd haltgehouden bij ‘de muur van geweld’. Een protestplaats tegen en vooral een gedenkplaats voor de slachtoffers van zinloos geweld. De route vervolgde via mooie rustige weggetjes naar restaurant Narline in Ten Arlo. Daar werd genoten van een goed verzorgde lunch.

Het volgende traject was gedeeltelijk via onverharde paden en wegen. Eens te meer bleek dat onze voertuigen zich daar uitstekend thuisvoelen. Op deze manier was de route zelfs voor deelnemers die in deze buurt wonen toch verrassend. Weer terug in de Wijk werd na een dag zonder autopech opgewekt weer afscheid genomen. Daarbij hoorde ik opvallend vaak ‘tot de volgende keer’. Ik maak hieruit op dat ik niet de enige was die een geslaagde dag had.

EiltJan Stuit

 

 

Verslag traditieweekend 2022

Van 26 augustus t/m 28 augustus hadden we weer het jaarlijkse kampeerweekend van de EEEC. Dit jaar in Sint Annaparochie, Friesland. Je leest hier de ingekorte versie van het verslag van dit weekend van Jaap Heeringa. De uitgebreide versie van dit verslag is te lezen in Deux Chevaux Nieuws 44/6.

Locatie

Dit jaar werd er gekampeerd op de minicamping van een goede bekende en mede lid, Sigfried Kramer, die deze camping beheert samen met zijn vrouw Yvonne, aan de voet van de Nieuwe Bildtdijk, bijna met de voeten in de Waddenzee. Een prachtige plek met rondom een geweldig uitzicht, een beetje wind, veel zon, groen gras (en dat is niet niks in deze hete tijden), een enorme schuur waar al onze gezamenlijk binnenactiviteiten ruimschoots konden plaatsvinden en dan met zo’n gastvrouw en gastheer, wat wens je je nog meer?

Bij vertrek van huis zag ik tot mijn schrik dat de accu niet meer werd opgeladen, dus moest er nog even gesleuteld worden. Gelukkig is er altijd wel tenminste één medelid die een stukje schuurpapier bij zich heeft (dank Hans) en met een paar nieuwe koolborstels en een opgeschuurde collector was alles weer koek en ei.

Chinees en vrijdagavond

De borrel ging naadloos over in een heerlijk Chinese maaltijd waarbij we niet eens ons eigen meegenomen bord en bestek hoefden te gebruiken. En hoe gaat dat dan op zo’n avond zonder allerlei Coronaregels, gezellig bij elkaar zitten, kletsen over van alles en nog wat, kennis maken met nieuwe deelnemers, wijntje hier, biertje daar, borrelnootje er bij, wat heb je nog meer nodig voor een gezellige avond.

Zaterdag

Op zaterdagochtend brachten we een bezoek aan het Meijer Motoren Museum (http://meijermuseum.nl/), vlak bij aan de Oudebildtdijk, in Sint Jacobiparochie. Wat een geweldige ervaring. De ontvangst door de vrijwilligers was hartelijk en we werden onthaald op een kopje koffie en een toespraak van meneer Sjoerd Meijer zelf die vertelde (in onvervalst Bildts) over het bedrijf zoals dat was ontstaan en waar het nu is en hoe de collectie aan oude motoren was begonnen en gegroeid.

Als je houdt van oude, begrijpelijke techniek en van het rijdend / werkend houden van technisch erfgoed, is dit museum absoluut een bezoek waard. Belangstellenden kunnen telefonisch een afspraak maken. Doen zou ik zeggen. Kijk op de site voor een indruk. De dag werd afgesloten met een rijkelijk voorziene BBQ die, omdat het toch wel stevig woei, binnen in de schuur konden worden gestookt.

Zondag

Keurig op tijd, dat wil zeggen om 12 uur, was iedereen gereed om aan de traditierit te beginnen. Inmiddels waren ook nog een aantal niet kampeerders gearriveerd, zodat het totaal aantal deelnemers aan de rit was gestegen van 38 tot zeker dik in de 50 (ik heb de neuzen niet geteld). Na nog een paar laatste aanwijzingen van de organisatie werd de route uitgedeeld en werden we gevraagd ons in rotten van één op te stellen op de weg door de weilanden. Er volgde een prachtige rit met in totaal 24 Eendjes op een rij. Je kunt ver kijken over het vlakke land van Friesland, zeker wanneer dat land eigenlijk gewoon zeebodem is (geweest).

Op weg naar Dokkum alwaar we met de hele bubs op het hoogste dek van de parkeergarage konden parkeren voor een stadswandeling onder de bezielende leiding van Jan Nijboer die ons langs een aantal rustieke plekjes, een ijssalon, het gemeentehuis, de haven (het keerpunt van de Elf Stedentocht in betere tijden), de grote kerk en natuurlijk de Elf Steden Fontijn loodste en ons weer mooi om een uur of 3 terug bracht bij onze voertuigen.

En toen: Einde oefening, het was weer voorbij. Wij kijken terug op een heel geslaagd traditieweekend, mede door een prima organisatie en dito verblijf op de camping van Sigfried en Yvonne en alle gezellige deelnemers aan dit jaarlijkse evenement. Daarom doe ik hierbij een oproep aan allen die dit festijn nog nooit hebben bezocht: zet het laatste hele weekend van augustus 2023 vast in uw agenda voor het EEEC Traditie Weekend 2023 en kom het meemaken!

Jaap Heeringa

Onderstaand ook nog een aantal foto’s gemaakt door Irene Doorenbos. De foto’s vergroten kan door op de gewenste foto te klikken.